Order even easier by giving product codes:

Artikel(en) succesvol toegevoegd!

Add

Disclaimer

 

Disclaimer.

Ecobos P&E bv spant zich in om de informatie op deze webpagina zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn. Desalniettemin kunnen de informatie, producten en diensten op deze website onjuistheden bevatten. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Ecobos P&E bvba kan, op om het even welk ogenblik, verbeteringen en/of wijzigingen aanbrengen in deze website.  

Al deze informatie, producten, diensten, links en bijbehorende grafische elementen worden verstrekt zonder garantie van om het even welke aard. Ecobos P&E bv kan in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden voor rechtstreekse schade, onrechtstreekse schade of om het even welke andere schade die verband houdt met het gebruik van deze website of de onmogelijkheid deze te gebruiken, de levering of het gebrek aan levering van diensten, of voor schade die verband houdt met om het even welke informatie, producten, diensten, links en bijbehorende grafische elementen, die verkregen worden via deze website of het gevolg zijn van het gebruik van deze website.

Als je niet tevreden bent met het geheel of een deel van deze website, of als je het niet eens bent met de onderhavige gebruiksvoorwaarden, bestaat je enige verhaalsrecht erin deze website niet meer te gebruiken.

Door de webpagina te gebruiken stem je in met deze disclaimer.

 

Privacy.

Het staat je vrij om onze site te bezoeken, informatie in te winnen over onze producten en onze diensten, kennis te nemen van het laatste nieuws, zonder ons je persoonlijke/zakelijke informatie te verstrekken.

Verkies je toch om ons je persoonlijke/zakelijke informatie mee te delen dan zullen wij deze informatie vertrouwelijk verwerken. Indien je ons je persoonlijke/zakelijke gegevens overmaakt, worden deze in onze bestanden opgenomen en worden ze verwerkt om je bestellingen te behandelen en je te informeren over nieuws, diensten en meer. Door het verstrekken van je persoonlijke/zakelijke gegevens aan Ecobos P&E bv geef je ons de toelating om deze informatie te verwerken. 

Je hebt steeds het recht om jouw persoonlijke/zakelijke gegevens geheel of gedeeltelijk aan te vullen, te verbeteren of te laten verwijderen. 

Bij een bezoek aan de website worden er gegevens ingezameld voor statistische doeleinden. Wanneer je de website van Ecobos P&E bv bezoekt verklaar je je akkoord met deze inzameling.

Verzamelde gegevens worden niet aan derden verkocht of ter beschikking gesteld. Dit behoudens speciale omstandigheden, bijvoorbeeld indien wettelijk vereist.

 

Copyright. 

Alle inhoud (teksten, illustraties, foto's, afbeeldingen, bestanden, ontwerpen, regelingen en andere zaken) op de website van Ecobos P&E bv zijn beschermd door copyright.  Zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Ecobos P&E bv is het verboden om de inhoud  te gebruiken.